Monthly Archives: mai 2007

Berkeley High School

Denne skolen er noe for seg selv. I USA får en ikke kjøpe alkohol før en er 21 år, mens det er helt greit å dra til Iraq og krige når du er 18. Siden forsvaret sliter mer og mer med å finne kandidater som er villige til å dra i krigen, blir de mer og mer hissige på å utnytte alle muligheter. Derfor oppsøker de også videregående skoler og får utlevert adresselister over studenter, slik at de kan ta direkte kontakt for å gi et «attraktivt» tilbud. Men så langt har Berkeley High nektet å gi ut slike lister. Dette har ført til en strøm av besøkende, fra forsvaret, med stadig høyere grad. Og i januar dukket det opp en general på skolen, som forsterket kravet om utlevering av adresselister. Tidligere har praksis vært at forsvaret har fått adressen til dem som selv har sagt seg interessert i dette, men nå var ikke lenger dette nok. Og for å sette makt bak trusselen, fikk skolen et ultimatium der de enten leverte ut adresselistene, eller mistet et statlig tilskudd på 10 millioner dollar. Stilt overfor et slikt dillemma valgte de å krype til korset. De lovte å utlevere listene, men det var fremdeles en utvei for å unngå den totale tragedien, fordi elevene har anledning til å reservere seg mot at navnet deres blir utlevert på denne måten. Og gjett hva som skjedde? 90 % av elevene reserverte seg mot at at deres adresse skulle utleveres til forsvaret.

Trusselen om inndraging av penger er forøvrig ingen tom trussel. I California er fire skoler stengt hittil i år, ikke på grunn av manglende pengestøtte, men som følge av at de ikke har oppnådd gode nok faglige resultater. Men det er en annen historie ….

Legg igjen en kommentar

Filed under refleksjon, Skole

Facebook åpner plattformen for 3. parts leverandører

Facebook har gjort noe smart. De har åpnet plattformen for 3. partsleverandører, som dermed kan levere tjenester direkte integrert med Facebook. Facebook blir dermed en infrastruktur for alle typer sosiale nettverkstjenester. De beholder grensesnittet mot brukerne, som er utrolig viktig, fordi de da kan kontrollere brukernes kontekst. En viktig del av konteksten kommer til å være kontekstbasert reklame, ala den du finner hos Google, og du kommer helt sikkert til å kunne slippe å se det dersom du bare betaler for det.

Du kan lese meldinger fra Facebook her og Andre McAfees refleksjon over hva dette betyr her. Det er allerede over 100 ulike applikasjoner som plugger inn i Facebook. Du kan se dine bokmerker på del.icio.us og det er en walkie talkie. Push på snakk-knappen og inntil 20 mennesker kan delta i samtalen. Hva blir det neste?

Tillegg 14. juni:

En av de første selskapene som utviklet plugginmodul for Facebook var iLike, en musikktjeneste som gjør det enkelt å finne fram til musikk du liker, basert på musikk du allerede har. Tjenesten er også integrert med iTunes, slik at du kan kjøpe den musikken du vil ha over nettet, og du kan dele det hele med dine venner.
Denne tjenesten hadde 1200 brukere før de ble plugget inn i Facebook. Etter 10 timer hadde de fått 10 000 nye brukere, og ytterligere 10 000 på de neste tre timene deretter. Det første døgnet fikk de 50 000 nye brukere. Etter en uke hadde de en million brukere, fem dager seinere to millioner og ytterligere fire dager seinere tre millioner brukere. Etter to uker har de fremdeles en vekst på 300 000 brukere pr dag, etter at de i måneder hadde jobbet med å skaffe seg 1200 brukere på den tradisjonelle måten.
Marc Andresen har skrevet en utmerket analyse av denne nye måten å tenke forretningsstrategi på her og hvis du vil følge med på veksten hos iLike, kan du lese deres blogg her.

1 kommentar

Filed under digital økonomi, sosiale nettverk, web2.0

Facebook

Berit Skog, kollega ved NTNU, har skrevet en interessant kronikk om Facebook i Adresseavisen. Det dumme er at den ikke er tilgjengelig på nettet. Adressa tror visst at vi da kommer til å kjøpe den. Så send en mail til Berit (du finner adresse på hennes side), så får du sikkert en kopi. Bare ved NTNU har Facebook over 10.000 medlemmer, så her kan en fort få mange venner. Berit diskuterer også det «utvidede vennebegrepet», – hvem er man egentlig venner med? Og hun diskuterer posørfaktoren i Facebook og hvordan det eksisterer forskjellige normer i ulike aldersgrupper med hensyn til å vise seg selv i det offentlige rom. Dagens unge voksne hadde neppe greid å finne opp Janteloven. I dagens New York Times er det også en interessant artikkel (krever pålogging som er gratis) som belyser Facebook, men her er fokuset mer på videre forretningsutvikling. Vyene for hva dette skal bli til er store. Sjefen selv sier at Facebook is thinking big.

Og videre i artikkelen står det …in the parlance of its 23-year-old chief executive, Mark Zuckerberg, the company is positioning itself as a “social operating system” for the Internet. It wants to sit at the center of its users’ online lives in the same way that Windows dominates their experience on a PC — while improving its own prospects for a lucrative acquisition or an eventual public offering.

Dette har store konskvenser. De vil for eksempel la meg vite hvilken musikk du hører på, og la meg dele den med deg.  Så kanskje Espen Andersen har lyst til å bli medlem likevel, når fordelene ved å være der blir store nok?

Legg igjen en kommentar

Filed under digital økonomi, refleksjon, sosiale nettverk, web2.0

Wiki i skolen

Magnhild har en svært interessant refleksjon rundt bruken av wiki i undervisningssammenheng. Hun har sett på Howard Rheingolds kurs ved UC Berkeley og reflekterer over hvilke utfordringer vi stilles overfor hvis vi skal forsøke å gjøre det samme selv. Hvordan skal vi organisere materialet? Må vi være lærerere 24/7? Hvordan skal vi håndtere dette organisatorisk?

3 kommentarer

Filed under refleksjon, Skole, web2.0, wiki

Teknologi i skolen

Hvilke teknologier og tjenester kommer vi til å bruke i skolen, og når må vi regne med at det blir vanlig å bruke dem? Dette er ett av utgangspunktene for The Horizon Report. Det første året er det brukerskapt innhold og sosiale nettverkstjenester som står på programmet, mens vi i løpet av de neste to til tre årene også må forholde oss til virtuelle verdener og mobile tjenester. Rapporten gir også lenker til aktuelle tjenester og artikler som drøfter sider ved disse tjenestene mer inngående.

Legg igjen en kommentar

Filed under refleksjon, Skole