Monthly Archives: februar 2008

Education Futures » Moving beyond Education 2.0

Hva skjer med fenomenet utdanning i framtida? Og hva er utdanning versjon 3.0? Her er  noen ideer om hvilken retning utviklingen kan komme til  å gå i. Education Futures » Moving beyond Education 2.0

Blogged with Flock

Legg igjen en kommentar

Filed under Skole

I was watching Ludwig van Beethoven –Symphony No.5 when I realized:

How much more fun the internet has become … og dette var starten på Joost. Interessant måte å se «TV» på. Sjekk selv på http://www.joost.com – ekte p2p TV.

Joost thumbnail

What ETA Hofmann described at the time as «one of the most important works of the age» is most certainly one of the most influencial and most played symphonic works in classical music. Mikhail Pletnev conducts the Russian National Symphony Orchestra

Legg igjen en kommentar

Filed under refleksjon

Vennskap eller bekjentskap og sånnt

Er dette et vennskap eller bekjentskap? spør Dagbladet om forholdet mellom Ramin Osmundsen og Kraby. Spørsmålet er interessant langt utover denne situasjonen, fordi sosiale nettsamfunn ala Facebook og MySpace opererer med et vennebegrep som er svært forskjellig fra det tradisjonelle. I vennebegrepet er også inkludert bekjente, kollegaer, slektninger og folk en har truffet i ulike sammenhenger, eller noen en bare har en felles interesse med. Hva skjer neste gang noen søker en stilling, og det så viser seg at de er «venner» på Facebook? Hvor skal da diskusjonene om hvem som er venner av hvem  ende?
Et annet interessant aspekt er at det Granovetter kalte for svake sosiale bånd, som tilsvarer venner, kollega etc. er svært viktige i å få tilgang til ulike typer ressurser, for eksempel et arbeide. Kraby-saken illustrerer også dette poenget godt. Ministeren var ikke juridisk innhabil, men hun var sosialt innhabil i saken, nettopp fordi de var bekjente, eller venner som dagens ungdom ville si. Hva burde hun ha gjort? Selvsagt la noen andre avgjøre saken.

Blogged with Flock

Tags: ,

Legg igjen en kommentar

Filed under refleksjon, sosiale nettverk

Web2.0 i klasserommet

På  Back to School with the Class of Web 2.0: Part 1 får du en utmerket oversikt over ulike web2.0 verktøy som kan brukes i undervisningssammenheng. Her er nesten mer enn vi kan greie å sette oss inn i, så det er bare å begynne i den ene enden ….

Blogged with Flock

Tags: , , ,

Legg igjen en kommentar

Filed under web2.0

Verktøy for samarbeid

Via Mashable.com: 10 Great Tools For Online Business Communication
Her finner du en oversikt over nyttige verktøy for samarbeid. Dette begynner å bli en svært så omfattende klasse av dataverktøy.

Blogged with Flock

Tags: , ,

Legg igjen en kommentar

Filed under refleksjon

MySpace Developer Platform Launches; Levels the Playing Field for App Builders

MySpace Developer Platform Launches; Levels the Playing Field for App Builders  viser at MySpace knytter seg til Open Social for å gjøre det lettere for brukerne å gjenbruke data som befinner seg i ulike sosiale nettsystemer, blant annet. Denne nye åpenheten gjør det mulig  for tredje parter å bruke MySpace som distribusjonsmotor, samtidig som den gjør det enklere for brukerne å skreddersy tjenestene sine.
Forretningsmodellene for sosiale nettjenester utvikles videre, og når alle har den samme, åpne plattformen, må det nye tjenester til for å differensiere de ulike leverandørene. Hvem vil for eksempel være først med å lenke inn venner som befinner seg i et annet nettsystem?

Blogged with Flock

Tags: , ,

Legg igjen en kommentar

Filed under refleksjon

Untitled

Digi har en interessant omtale av en dom mot programvareselskapet K-Soft. K-Soft hadde saksøkt personer som hadde omtalt selskapet som svindlerfirma og i klare ordelag gitt uttrykk for sine meninger blant annet om selskapets markedsføring, som ble betegnet som villedende. Som eksempel oppgis at K-Soft hadde angitt Statoil som kunde, selv om det bare var en benstasjon som brukte programmet.
Det interessante er at bloggerne i følge dommen er beskyttet av Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen, og Digi skriver blant annet:

Retten mente derfor at utsagnene omfattes av § 247 i straffeloven, men gjorde det samtidig klart at den norske injurieretten også måtte ses i sammenheng med artikkel 10 i den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Den skiller mellom ytringer om faktiske forhold og vurderingsuttrykk.
Fordi retten kom frem til at de saksøkte er beskyttet av EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjon) artikkel 10, var ikke vilkårene for å idømme oppreising etter skadeerstatningsloven tilstede. K-Soft tapte derfor saken, og må betale for de saksøktes saksomkostninger.

Saksøker har tapt saken fullstendig i forhold til alle de saksøkte og skal erstatte dem sakens omkostninger, jf. tvistemålsloven § 172 første ledd.

  Hele dommen kan leses her.

Hele saken reiser også spørsmål ved om det lønner seg å behandle sine kunder på en slik måte som K-soft ser ut til å ha gjort. Hvis en gjør feil, er det antakelig mest lønnsomt å forsøke og rette den opp etter beste evne. Særlig i det digitale nettsamfunnet er en avhengig av tillit, fordi konkurrentene i de fleste tilfeller bare er et museklikk unna. Bare det at K-soft har skapt en sak av dette, gjør at det nok ikke kommer til å være mitt førstevalg som programvareleverandør.
Hva burde de ha gjort? Etter mitt syn burde de ha tatt punkt for punkt og sett om det var noe som helst grunnlag for de saksøktes påstand, og der det kunne være rimelig tvil om saken, burde de øyeblikkelig ha gjort hva de kunne for å imøtekomme kritikken. Det ville ha vært tillitsbyggende.
I stedet har de oppnådd at saken omtales av flere bloggere, og dermed får økt synlighet i søk på firmanavn.

Blogged with Flock

Tags: ,

Legg igjen en kommentar

Filed under refleksjon