Monthly Archives: juni 2008

Innovasjon

6.klassingene på Willard middle school i Berkeley, California fikk en utfordring de seint vil glemme. Som del av Science-faget skulle de finne opp en ny ting eller en ny tjeneste. Tjenesten skulle fortrinnsvis være noe læreren kunne ha nytte av i undervisningen. Arbeidsgangen skulle dokumenteres gjennom en logg, der de redegjorde både for hva de lagde, hva de selv tenkte om arbeidet sitt underveis, hvem de diskuterte med osv. Videre skulle de lage en modell eller aller helst en helt fungerende prototyp av oppfinnelsen. Nye oppfinnelser må selvsagt selges, så de måtte også lage en salgsbrosjyre. Og skulle det bli noe sving på sakene må det produseres, og da trenger en startkapital. Så elevene ble også oppfordret til å utarbeid og holde en investorpresentasjon. Slå den! 6-klassingene kjører et innovasjonsprosjekt, lærer terminologien rundt nyskapingsprosesser, lærer både om betydningen av markedsføring og salg og ikke minst det finansielle apparatet rundt hvordan innovasjon fungerer.

Og kreativiteten blomstret. En fant opp et skateboard med lys, en annen fant opp en mobil skrivepult og bygde den opp med hjelp av deler fra både en rullestol, en sparkesykkel og ikke minst komponenter vi kjenner igjen fra skrivebordene. Hanna fra Nesodden fant opp en t-skjorte som ikke kunne bli møkkete, mens Jonas fra Nittedal gikk for musefelle nummer firetusenogettellerannet. Noe av bakgrunnsmaterialet for sin investorpresentasjon fant han i en artikkel om nettopp patenter på musefeller som dukket opp i et nummer av Kapital akkurat på den tiden han arbeidet med dette prosjektet.

Her måtte elevene både finne fram til en oppfinnelse det var verdt å lage, de måtte reflektere over hva som var vanskelig å få til, hvem de kunne få hjelp av, hvem de diskuterte ideer og utførelse med, hvem oppfinnelsen ville være nyttig for og mange andre spørsmål.

Klassen var også på besøk på UC Berkeley, der de både ble tatt i mot av studenter og fikk møte en vaskeekte professor.

Denne lille hendelsen er interessant på flere måter, særlig når vi ser på innovasjon og nyskaping i et litt større perspektiv. Berkeley ligger i The Bay Area, området som omkranser San Francisco. I syd ligger Stanford og Silicon Valley, i øst ligger UC Berkeley, og over hele området er det en sann flora av selskaper som arbeider med utvikling av ny teknologi og nye tjenester. Her ligger Google og IBMs forskningslab med noen tusen ansatte. Her finner du også Linden Lab som lager Second Life, og kikker du på web2.0 innovation map, finner du en stor opphoping av selskaper og tjenester som er utviklet for neste genereasjons internett her.

Sosiologen Manuel Castells, som hadde sitt virke nettop her ved UC Berkeley, har skrevet om hva som skjer når verden får en enhetlig teknologisk infrastruktur for kommunikasjon. Han har beskrevet hvordan nettverk utvikles og vedlikeholdes, både i det gode og ondes tjeneste, og han har forsøkt å forstå konsekvensene av disse endringene som finner sted. Internasjonal kriminalitet har fått nye redskaper, de samme som nye globale selskaper som Amazon, eBay og Facebook, og de skaper seg konkurransefordeler på hver sine områder.

Ett av uttrykkene som går igjen flere steder i Castells bøker, er at ”nettverket er organisasjonen”. Dette er i tråd med den måten som blant annet IBM arbeider etter. Åpenhet, kontakter ”utenfor” organisasjonen og stor grad av kunnskapsdeling. IBM har over 27000 bloggere, de har mer enn 6000 wikis, og de oppfordrer aktivt sine ansatte til å være del av ulike nettsamfunn.

Blant annet gjennom sitt arbeid med open source programmer, har de sett at innovasjon skapes i samspill mellom ulike mennesker, og det er ikke alltid sikkert at de mest kreative finnes innenfor egen organisasjon. Hvis du vil lære mer om hvorfor dette kan være smarte strategier, anbefaler jeg bøkene Wikinomics og The Wisdom of Crowds, som hver på sine måter viser hvorfor det kan lønne seg å arbeide på en annen måte enn det vi tradisjonelt er vant til.

Medfødte og barnelærte evner til til kreativitet og nyskaping kan videreføres i innovative organisasjoner blant annet gjennom å skape nye arenaer og ved å bruke nye teknologier og tjenester for arbeidsdeling og koordinering av arbeidsoppgaver. Men dette krever andre måter å arbeide på, en annen form for åpenhet en det de fleste organisasjoner i dag praktiserer, og dermed også en annen grad av tillit til sine medarbeidere enn det de fleste organisasjoner også innbyr til.

Dette er endringer som mest av alt krever en annen organisasjonskultur, som stiller krav om å belønne dem som bidrar til å gjøre andre gode, dem som trekker inn nyttige ressurser utenfor organisasjonen og ikke minst dem som praktiserer en delekultur, der de aktivt bistår andre og involverer andre i sin egen arbeidssituasjon. Innovasjonsprosjektet ved barneskolen i Berkeley var tuftet på disse ideene. Ved å praktisere åpne prosesser, diskusjon og refleksjon om egen prosess gjennom loggskriving, legges grunnlaget for fortsatt innovasjon i regionen. Er det rart at området rundt San Francisco betraktes som verdens mest innovative region?

Legg igjen en kommentar

Filed under sosiale nettverk

BBC så langt øyet rekker – Kapital mai 2008

Flere av allmennkringkasterne har oppdaget at TV som medium er i endring, og har startet å eksperimentere med ulike nye tjenester. For TV i form av ”levende lyd og bilder” som sendes i henhold til et oppsatt skjema, er under press både av nye tjenester, nye teknologier og nye brukervaner.

Nye tjenester som konkurrerer med tradisjonelt TV finner en i avisene, eller mediehusene som de ofte kaller seg nå. Ny ”TV-teknologi” er en av årsakene til dette. Alle med en god mobiltelefon kan ta opp film og forsåvidt etablere sin egen TV-kanal eller videocast som det da kalles. I tillegg kan du faktisk sende direkte på nettet fra din egen mobiltelefon gjennom en rekke nye tjenester. Å kunne sende direkte til et globalt marked, må forøvrig ha vært TV-selskapenes våte drøm. De måtte ha kjøpt seg lisenser i de fleste land, satelittplass på en hærskare av satelitter og et regime for å håndtere rettighetsspørsmål og andre juridiske finurligheter i alle disse landene. Og nå blir det altså enkelt å sende fra noe så prosaisk som en mobiltelefon.

La gå at kvaliteten ikke er på høyde med det vi tidligere kalte TV. Men når bildene viser hendelser som ikke blir dekket på noen annen måte, som for eksempel munkenes ”opprør” mot overmakten i Tibet, ja da blir det gamle slagordet om at ”content is king” stadig like aktuelt.

TV-selskapene får nye teknologier som de selv kan bruke, men som også brukes av deres nye konkkurrenter. Adresseavisas reportere benytter Nokia N95 til å lage reportasjer som seinere kan ses på avisas TV-stasjon. Og en lang rekke aktører kommer til med nye tjenester, der filmene både kan lastes opp, streames og ses på forskjellige typer skjermer.

En av de mest suksessrike aktørene i så måte er YouTube. Men er egentlig YouTube TV?

Apple har også lagd sin egen ”TV”, – iTV. Denne boksen har harddisk som en DVR, og er koblet til internett, gjerne gjennom en trådløs forbindelse dersom du har det. På iTV kan du se video fra YouTube, bilder fra Flickr eller din egen harddisk, musikken din får du også der, sammen med en rekke filmer, TV-serier og annet innhold som Apple tilbyr deg. Men er dette TV, når ingen ting av innholdet sendes gjennom det tradisjonelle TV—nettet? Det eneste fellespunktet er nesten skjermen det ses på.

Apple og Google (eier YouTube) er der, og nå vil MySpace være der også. MySpace har teamet opp med et filmselskap for å lage innhold,- les film og serier, som bare kommer til å bli formidlet gjennom MySpace. Skjønt det siste skal vi ikke være for sikker på dersom dette blir en suksess, for MySpace er eid av Murdoch, og her er mulighetene for krysspublisering og gjenbruk større enn i de fleste andre medienettverkene. Slike produksjoner som apellerer til de sosiale nettverksgenerasjonene kan fort bli en suksess. Og med nettverk der du har innebygd teknologi for anbefalinger, avstemminger, rangeringer, mashups, remiksing og andre fenomen som etterhvert er vanlige i den digitale sfæren, kan en fort se effekter som tidligere tiders TV-stasjoner bare har kunnet drømme om.

Og BBS er en av aktørene som virkelig posisjonerer seg for denne verden. Mens BBS i UK har 19 millioner brukere, har de 27 millioner brukere på BBC.com, en tjeneste som appellerer til hele den engelskspråklige verden. De har etablert eget skoleTV, er den tredje største utgiveren av trykte magasiner i UK og lisensierer innholdet i disse til en rekke nasjonale utgivere, deriblant i Norge.

Content is king, sier BBC, og vil bli å finne på papir, på mobilen din, på en rekke internettjenester, på radioen og iPoden din og antakelig også GPSen din. Men er det TV lenger?

Legg igjen en kommentar

Filed under kapital, refleksjon

Gullkorn for wikientusiastene Wild, wild, wiki

Wildwiki er en samling artikler om wikibruk på universitets- og høgskolenivå. Her er mange interessante innfallsvinkler til wiki-verden. En artikkel introduserer en klassifikasjon av wikier, eller en taxonomi som det heter på fagspråket.

Her er innholdsfortegnelsen på verket.

Innholdet kommer også i bokform i løpet av kort tid.

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , ,

Legg igjen en kommentar

Filed under Skole, web2.0, wiki

Asymtotisk mot null

Jeg skriver det sikkert feil, men jeg husker i alle fall et uttrykk fra matematikken den gang det jeg gikk på het gymnas. Det var en graf som nærmet seg en linje og som aldri ble helt lik linja, men krøp stadig nærmere. Slik ser loggen på bloggen ut etter noen dager uten aktivitet. Mange poster og økt trafikk, blir fort til «tilnærmet null».

Foredrag for TV2 på Geilo og Telecruise til Tyskland får ta skylda. Dessuten har jeg oppdaget at det er forferdelig slitsomt å kjøre nesten 60 mil den ene dagen, holde foredrag, sove 4 timer og reise hjemmefra 04.30 neste dag, skifte fly to ganger, kjøre buss og så holde foredrag igjen. Det gjør jeg aldri igjen, -trur eg.

Og konsekvensen er null blogginnlegg og laber trafikk. Og i morgen er det påanigjen. Da er det foredrag for IT-sjefene hos fylkesmennene, samt noen til, på Stiklestad. Så da er det fly igjen, leiebil og styr. Men resten av uka er viet sensur og skriverier.

Legg igjen en kommentar

Filed under refleksjon