Monthly Archives: august 2008

STANFORD Magazine om sosiale nettverkstjenester.

Stanford Magazine har en interessant artikkel om sosiale nettverk. Du finner den på
STANFORD Magazine: July/August 2008 > Features > Social Networking. Her finner du intervu med Fogg, Howard Rheingold og flere.
Sosiale nettverkstjenester er på mange måter det nye limet i samfunnet, designet som infrastruktur for sosial samhandling. Hvordan kan disse brukes i utdanningssammenheng? Det er et tema jeg funderer på å starte et eget prosjekt for å studere nærmere. Noen som har lyst til å bidra, eller har flere ideer til hvordan det kan gjennomføres?

Blogged with the Flock Browser

Tags: , ,

Legg igjen en kommentar

Filed under Skole, sosiale nettverk, sosiologi, web2.0

Born digital – ny bok

Siden Marc Prensky «fant opp» betegnelsen digital natives, har det kommet flere analyser av dem som er født inn i det digitale nettsamfunnet. Wim Veen har blant annet skrevet Homo Zappiens, som også anbefales for dem som vil lære mer om forskjellene mellom dem som er innfødte og immigranter i nettsamfunnet.

imageNå har boka Born Digital akkurat kommet ut. Den ble lansert gjennom Digital Natives gruppen på Facebook, og du kan lese en bloggomtale av den her, og du kan lese noen av forfatterens reaksjoner på den her. Du kan forøvrig også lese et utdrag av teksten her.

Og godordene er mange:

«Born Digital offers an excellent primer on what it means to live digitally. It should be required reading for adults trying to understand the next generation.»

— Nicholas Negroponte, author of Being Digital

«Digital technologies are changing our kids in ways we don’t yet understand. This beautifully written book will set the framework for a field that will change that. It is required reading for parents, educators, and anyone who cares about the future.»

— Lawrence Lessig, author of Code and Free Culture

“From now on, any attempt to understand what it is like to grow up or to live one’s life in a digital world must begin with this outstanding, original synthesis.”

— Howard Gardner, author of Five Minds for the Future and
Multiple Intelligences

Dette er skrevet før jeg selv har fått tak i boka, men det skal bli spennende å se hvilke perspektiver som trekkes opp.

Lagt til 28.8: Her er Danah Boyds omtale av boka. Hun kommer forøvrig på ITUs konferanse om sosiale nettverkstjenester og læring 16. oktober.

1 kommentar

Filed under refleksjon, Skole

Software or elseware – Kronikk i Kapital august 2008

En kan lett bli litt skeptisk når en åpner en fagbok og første setning sier at ”most e-government projects fail”. Ja dette gjelder i følge empirien så mye som 60-80 % av alle IKT-prosjekter i offentlig sektor, og de er enten helt eller delvis fiaskoer.

Tallene er ikke fra Norge. Boka er britisk, men en liten rundspørring blant 50 deltakere på NTNUs kurs i eGovernment, viser at ingen har problemer med å bla opp et mislykket IKT-prosjekt i egen organisasjon, så noe må det være i utsagnet.

Så langt ser det ut til at årsakene til dette er sammensatt, men noen viktige faktorer peker seg likevel ut. En av dem er manglende kompetanse på prosjektledelse. En rekke prosjekter igangsettes uten at det avklares hvilke ressurser prosjektet råder over, uten at det er noen ansvarlig prosjektleder eller klar eier, det vil si at det syndes mot relativt enkle retningslinjer for god prosjektledelse.

En annen årsak ser ut til å ligge i manglende kompetanse på design av gode tjenester. Når legen på sykehuset unnskylder at det tar så lang tid å skrive ut en resept, ”fordi de har fått et datasystem”, er noe fullstendig galt. Og det virker merkelig at det kan være mer effektivt å ha en papirbasert pasientoversikt på sykehusene ,enn å ha en vel fungerende elektronisk pasientjournal. Til tross for at det finnes et Norsk Senter for Elektronisk Pasientjournal, har en altså i følge en masteroppgave ved NTNU ikke greid å lage et system som de ansatte synes er bedre og enklere enn den gamle papirløsningen.

Når under 10 % av alle henvendelser til spesialister i helsetjenesten går elektronisk, er også dette et varsel om at noe er galt. Og det samme opplever du på andre områder av offentlig sektor. Da jeg kom til politiet for å varsle et dødsfall i sommer, ble jeg møtt av en vennlig dame som fant fram blyant og papir, og skrev ned alle formalia om saken. Dette til tross for at alle opplysninger finnes i Folkeregisteret. Og meldingen om dødsfallet, ja den går som brev fra sykehuset til politiet og videre til berørte instanser. Det er lett å tenkte at det her sløses mye med offentlige midler, og at en ryddig gjennomgang av prosessene kunne bidra til å gjøre situasjonen enklere ikke bare for det offentlige, også for de etterlatte.

Noen datasystemer i offentlig forvaltning fungerer helt strålende, slik som mye av det som er skapt i skatteetaten. Noen fungerer dårlig, og det gjenstår fremdeles mye arbeid for å digitalisere tjenester som det burde være enkelt å få orden på. Tidligere arbeidsminister i USA, nå professor ved UC Berkeley Robert Reich, mener at alle prosesser som kan automatiseres, enten kommer til å bli utført av software eller ”elseware”. Det siste som outsourset til et lavkostmiljø.

Når en vet at selv små kommuner har flere hundre fagsystemer, at mange av disse ikke ”snakker sammen” og at det ikke finnes noen overordnet organisatorisk instans med ansvar for å koordinere arbeidet til disse kommunene, kan en lett tenke at marsen mot den digitale forvaltningen kommer til å pågå i svært mange år ennå. Men det er noen spennende initiativ på gang. Det siste året har noen av de mest toneangivende IT-personlighetene i offentlig sektor , under ledelse av Gunnar Horn i NAV, gjennomført en storstilet dugnad for å finne ut hvor skoen trykker, og hva mulige løsninger på utfordringene er. Svaret ligger i en enhetlig arkitektur på offentlige tjenester, og ikke i minst i større gjenbruk av komponenter. Det virker nærmest meningsløst når over 400 kommuner må gjennom samme prosess for å kunne innføre elektronisk søknadsbehandling til for eksempel kulturskolene. Og det virker unektelig litt rart når hele prosessen, fra søknad til behandling av søknaden er digitalisert, at en fremdeles mener det er nødvendig å foreta individuell saksbehandling, selv om det er klare regler for hvem som skal få plass og hvem som ikke vil få det.

I stedet for penger, burde større deler av offentlig sektor få spørsmålet: software or elseware? Løsningen ligger i alle fall ikke i å bevilge mer penger til fortsatt vekst uten samtidig å stille krav om økt effektivisering.

Når ”ting tar tid”, er en av utfordringene mangel på kompetanse. Dette har NTNU gjort noe med, og tilbyr et masterprogram i eGovernment. Har du lyst til å se hva det innebærer, finner du kurset på egovernment.wikispaces.com, og mange av problemstillingene blir også tatt opp på den kommende Nokios-konferansen.

2 kommentarer

Filed under egovernment, kapital

NewsRadar og newsmastering

What Is Newsmastering And What Are Newsradars? RSS News Aggregation And Re-Publishing For Beginners – Robin Good’s Latest News
er en interessant artikkel som kan vise seg å være svært relevant for forståelsen av framtidens medietilbud og måten vi konsumerer medier på. Jeg har lenge brukt Netvibes tol å hente innhold fra mine forhåndsdefinerte kilder. Noe av det mest interessante jeg finner i så måte er kollegaers bokmerker på del.icio.us. Og ved å definere søk i svært aktuelle kilder, sette opp gode filtere for å sortere ut det du vet at du ikke vil ha, ja da nærmer du deg den personlige «avisen». Dette er en interessant modell for mediesektoren.
Når vil VG, Dagbladet eller NRK la oss skreddersy sidene våre, med fulle muligheter for å hente stoff fra det de selv definerer som konkurrenter og andre kilder? Og hvem av de tre blir først til å tilby en slik tjeneste? Mitt tips er NRK !

Blogged with the Flock Browser

Tags: , ,

Legg igjen en kommentar

Filed under refleksjon

Active and Cooperative Learning

På Active and Coopeative Learning finner du tips om hvordan du kan skape engasjement i timene dine. Her er one-minute-paper, affektiv respons, rollespill, og ikke minst en litteraturliste over referanser om aktiv læring og samarbeidslæring.
Det er litt interessant at denne artikkelen / listen kommer fra kjemi-miljøet på California State Universe i LA, USA. Det er med andre ord ikke bare pedagoger som er opptatt av læringsteknikker og effektiv læring.

Blogged with the Flock Browser

Tags: , ,

Legg igjen en kommentar

Filed under Skole

NSF and the Birth of the Internet

http://www.nsf.gov/news/special_reports/nsf-net/home.jsp er en interessant framstilt historie om internetts utvikling. Den er lagd i Flash og har både video, tekst og bilder, og byr på interessante historiske dokumenter. Denne er fin for dem som vil vite mer om bakgrunnen for dagens internett.

Legg igjen en kommentar

Filed under refleksjon, Skole, teknologi

Mobile Commons

Mobile Commons er et selskap som tilbyr en rekke nye mobile tjenester som kan integreres mot web. Interessant konsept for dem som jobber med markedsføring og salg på mobile medier.

Blogged with the Flock Browser

Tags: , ,

Legg igjen en kommentar

Filed under mobil

An anthropological introduction to YouTube

Joda, det er Michael Wesch ved Kansas State University som har lagd en video som er vel verdt å se, en antropologisk analyse av YouTube. Denne og andre medietjenester endrer ikke bare mediene, men også forholdet mellom menneskene som bruker dem. Interessante perspektiver.

3 kommentarer

Filed under refleksjon, Skole, web2.0