Monthly Archives: mars 2011

Kognitivt overskudd.

 

 

Clay Shirky har regnet ut at arbeidet med å skrive Wikipedia til sammen har krevd omldag 100 millioner timer arbeid. Skjønt nå har det vel krevd vesentlig mer, siden dette anslaget var fra 2008.

Amerikanerne bruker 200 milliarder timer på å se TV, hvert eneste år. Dette tilsvarer 2000 Wikipediaprosjekter.

Shirkys hovedpoeng i boka Cognitive Surplus, er at det krever et kognitivt overskudd å gjøre dette. Og han finner at vi gjennomgående har et stort kognitivt overskudd.

Nå skifter bruken av vårt kognitive overskudd, og folkene bak Angry Birds oppgir at folk spiller dette spillet 1.2 millioner minutter hver eneste dag. Det tilsvarer 1.2 milliarder timer per år, eller omtrent en Wikipedia per måned.

Tallene finner du i denne artikkelen. Og mange mener at vi nå står på terskelen til å la mobilen, eller rettere smartmobilen overta store deler av vårt kognitive overskudd. Vi spiller slike små spill, ser på TV på den, leser bøker, og vi kommer til å få mye større press i retning av å motta reklame i ulike former på den. Der det er kognitivt overskudd og kommersielle aktører, vil det også være reklame. Spørsmålet er bare i hvilket format.

Appsene endrer hva vi bruker oppmerksomhet på, og et interessant poeng med Angry Birds er at den ser ut til å «tappe telefonen» for informasjon, som den sender til en 3. part. Denne parten vil vite hvem du ringer, mailer og sender SMS til, når du ringer og hvor du er når du ringer.

Vi øser av vårt kognitive overskudd og vi forer de digitale hyenene, de som kretser rundt og leter etter godbiter, med en konstant strøm av bits. Hva vi får tilbake vet vi ikke helt ennå. Men det kan være noe som ytterligere tapper vårt kognitive overskudd.

Legg igjen en kommentar

Filed under mobil, refleksjon