Monthly Archives: februar 2014

Hvordan endres høyere utdanning?

Det har jeg skrevet en kronikk om, publisert i Adresseavisa.

Og jeg kunne poengtere at dette selvsagt ikke bare gjelder endringer i de tradisjonelle utdanningssystemene. Kommunenes sentralforbund KS er i ferd med å etablere et omfattende nettbasert utdanningstilbud til ansatte i kommunene, og DIFI det samme rettet mot alle statsansatte. Og da snakker vi ikke om å flytte forelesninger over på nett, men om å designe unike digitale læringsressurser basert på varierte læreformer og med fokus på at det skal ha effekt på de ansattes praktiske arbeidshverdag. 

Digitalisering av læreprosesser vil med andre ord skje over det meste av samfunnet. Da er det også viktig at både grunn- og videregående skoler henger med, for nå blir det mulig å skalere opp leveransene slik at enda fler kan få utdanning.

Det er også målet for prosjektene vi kjører i SMART LÆRING på NTNU. Jobb smartere og skalèr opp utdanningstilbud ved å digitalisere hele eller deler av dem (vi kommer til å teste begge deler).

4 kommentarer

Filed under refleksjon