Smart læring

smartlæringlogo.png
Vi står midt i en digital omveltning. Web 2.0 og sosiale medier endrer samfunnet på svært omfattende måter. Smart læring kommer til å dreie seg om hvilke konsekvenser denne utviklingen har for skolen og måten vi lærer på.Kurset SMART LÆRING er under utvikling og vil starte ca 1. september 2014.

Ved å melde deg på kurset nå, sikrer du at du får melding i god tid før kurset starter. Du forplikter deg ikke til noe som helst, og kan melde deg av igjen senere dersom du ønsker det.

Kurset vil kjøres som en MOOC, hvilket betyr at det er åpent, gratis og på nett.

Det vil også tilbys en variant som vil gi 7,5 studiepoeng. Denne forutsetter opptak som student ved NTNU og vil være en betalt tjeneste. Pris er ikke fastsatt.