Tag Archives: egovernment

Sosiale medier i offentlig sektor

image NTNU gjennomførte denne uka første modul i kurset eGovernment2.0, eller sosiale medier for offentlig sektor. Deltakerne kan du se her, og etterhvert kan du også lese ukens blogginnlegg, diskutere prosjekt- og eksamensoppgaver også.

På sett og vis var dette betaversjonen av kurset, første gjennomkjøring av et kurs jeg regner med å kjøre sammen med Jens Nørve i DIFI hvert høstsemester framover. En nystartet gruppe for interesseområdet på Facebook ble også startet. Meld deg gjerne inn her og bidra med tips, gode eksempler, spørsmål eller kommentarer.

Kurset følger min vanlige pedagogiske filosofi. Vi leser for å få kunnskap, bruker en rekke tjenester for å skafe oss ferdigheter og blogger, leser blogger og kommenterer for gjennom refleksjon å utvikle våre holdninger til bruken av sosiale medier.

Kurset har en todelt målsetting. Først skal deltakerne kunne sette i verk en rekke aktiviteter uten at de må innkalle en hær av eksperter for å komme i gang. De skal med andre ord kunne GJØRE det. Dernest skal de lese og studere slik at de får et språk som kan brukes til både å beskrive praksis, planlegg og ikke minst utvikle også de menneskene i organisasjonen som ikke er på kurs, men likevel har en finger med i spillet når nye tjenester skal skapes.

Første samling bestod av litt forelesning, gjesteforelesere som Anne-Lena Straumdal fra FAD, som blant annet har ansvar for Nettskap2.0 og jobber med departementets politikk og praksis for sosiale medier. Grunderen av delogbruk, Ingunn Kjøl Wiik hadde en lang seanse, der vi gikk gjennom bakkgrunnen for oppstarten, suksesskriteriene for å skape vekst i nettsamfunn, faktorer som gjør det vanskelig å få til noe slikt, og vi knyttet framstillingen til teoriene fra Den digitale økonomien, særlig nettverkseffektene som oppstår når en lager et nettsamfunn, og diskusjonen om det er bedre å ha flere små nettsamfunn eller ett stort.

Om du har lyst til å gå på dette kurset neste gang vi starter, finner du mer informasjon hos NTNU videre. Dersom det skulle vise seg å bli et folkekrav, så skal vi jammen også sette opp et kurs i vårsemesteret.

Fram til neste samling i midten av desember skal det utvikles undervisningsopplegg for dem som ennå ikke har startet på sin digitale kompetanseutvikling, det skal lages kommunale planer og planlegges deparatemental bruk av sosiale medier. Følg med på bloggene, og så er det også hyggelig om du legger inn en kommentar til deltakernes innlegg. De fleste av dem er nye bloggere og trenger litt drahjelp.

2 kommentarer

Filed under egovernment, læring, refleksjon, web2.0

Nokios er avsluttet

Sist uke gikk konferansen Nokios, Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor, av staben i Trondheim. Denne ble svært vellykket, og jeg hadde selv gleden av å styre to av begivenhetene. Den ene var en seanse som tar opp endringsledelse med eksempler fra et prosjekt i Skatteetaten, et prosjekt som har gått over 10 år, kostet mer enn en milliard og har ført til at nye datasystemer er implementert i alle landets kommuner. Foredraget tok opp måten denne endringsprosessen ble designet på og hvordan implementeringen ble gjennomført.

Den andre innledningen handlet om innføring av et nytt system for konvertering av tale til tekst, som leger ved Ullevål sykehus har begynt å bruke. Her var mange utfordringer, men etter sigende en klokt designet endringsprosess, der stor støtte til hver enkelt lege stod i fokus.

Den siste seansen var «den store paneldebatten» der tema var hvorvidt resultatene med hensyn til bruken av IKT i offentlig sektor står i forhold til innsatsen. Panelet bestod av

Direktør Bertil Tiusanen, Lånekassen
Skattedirektør Svein R. Kristensen, Skattedirektoratet
Leder Morten Meyer, IBM
Direktør Marianne Andreassen, Senter for statlig økonomistyring
Avdelingsdirektør Sigurd Olav Olsen, Statens vegvesen
Direktør Hans Christian Holte, DIFI

Og innledningen til det hele holdt politisk rådgiver Jørund Leknes, Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Det ble en spennende og absolutt underholdende diskusjon. Teknisk Ukeblad var raskt ute med å fange opp en uttalelse fra Morten Meyer.

Hele seansen ble tatt opp på video og vil forhåpentligvis bli tilgjengelig snart. Da skal jeg lenke den opp her.

Legg igjen en kommentar

Filed under egovernment, foredrag