Tag Archives: læreprosess

Skoleutvikling i takt med elevenes utvikling

Dette er tittelen på foredraget som jeg holder på Skoleforum i dag. Budskapet tar denne gang utgangspunkt i Malin Albrectsen Mate, som går på VGS og holder åpningsforedraget på konferansen. Hun har en drøm, en drøm om at skolen i 2015 er et kreativt verksted med høy kompetanse for alle. Og den drømmen deler jeg. Men vi er kanskje uenige om at løsningen først og fremst er mer penger til skolen. Uten en holdningsendring, nye arbeidsprosesser og en reorganisering av læreprosessen, endret lærerrolle der læreren framstår som en tydeligere leder, tror jeg ikke det hjelper med mer penger. Men det er det kanskje noe som er uenig i?

Se det hele her

1 kommentar

Filed under Skole