Tag Archives: lms

Læringsplattform eller LMS legger føringer på pedagogisk praksis

En interessant rapport fra Høgskolen i Østfold setter søkelyset på sammenhenger mellom læringsplattformer og hvilke pedagogiske grunnsyn disse understøtter. Konklusjonen er at noen av plattformene, slik som feks Blackboard er best egnet for å støtte tradisjonelle klasseaktiviteter, til å administrere dokumenter og tester, mens for eksempel Moodle er bedre egnet til å understøtte mer fleksible, studentdrevede aktiviteter. Som på så mange andre områder, ser en at valg av teknologi gir sterke føringer på arbeidsprosesser og hvordan selve arbeidet utføres. Jeg lurer på hvor mange av innkjøperne i offentlig sektor som har tankt på dette når de har kjøpt læringsplattform til kommunene?

2 kommentarer

Filed under refleksjon, Skole