Monthly Archives: oktober 2007

Disaboom – markedsføring rettet mot funksjonshemmede

New York Times har en interessant artikkel om Disaboom, en ny tjeneste rettet mot funksjonshemmede. Det er 50 millioner fysisk og psykisk funksjonshemmede i USA, og siden disse også er forbrukere, har kreative og nok også en god porsjon kommersielle krefter rettet søkelyset mot denne gruppen. Tjenesten håper å bli både gruppens Facebook og leverandør av reiseinformasjon, datingtjeneste mm.

Annonsørene har hatt problemer med å nå disse målgruppene med sine budskap, og flere av dem ønsker bistår i utviklingen av den nye tjenesten. Så gjenstår det å se om det er der denne gruppen ønsker å være. For som en av mine bekjente uttrykte det: på nettet er det ingen som ser at jeg er dårlig til beins.

Legg igjen en kommentar

Filed under refleksjon

Kjekk pluggin

Jeg har installert Deepest Sender, som skal gjøre det enklere å poste til bloggen mer spontant. Et eget valg på verktøy-menyen, gjør at det kommer opp en liten editor, som jeg skriver i, og dett er dett …..

…Deepest Sender is a client that will allow you to post to blogs from directly within Firefox. It is primarily a LiveJournal client, although it supports Blogger (GData) and WordPress (metaWeblog) too, with support for more stuff to come.

Så får vi se om det funker da.

3 kommentarer

Filed under Blogroll