Monthly Archives: februar 2011

Hva er likheten mellom enkelte norske skoler og Egyptiske myndigheter?

Svar: Begge har prøvd å blokkere bruken av sosiale medier.

Selv om motivene har vært forskjellige, har effektene vært de samme. Det hindrer uønsket atferd av dem som befolker landet eller institusjonen. I Egypt ville en ikke at innbyggerne skulle ha et kraftig redskap til å organisere kollektive handlinger, til bokstavelig talt å stå skulder til skulder og kjempe mot diktaturets overmakt. Selv om de prøvde, klarte de imidlertid ikke å blokkere internett helt, og historien kjenner vi. Ungdom koblet sammen på Facebook fikk mye av æren for at diktatoren flyktet og overlot styringen til hæren. Men som de sier I Egypt: Det er nå kampen og det virkelige arbeidet begynner, og da er de sosiale mediene viktige for å kunne kommunisere og interagere med store grupper av de en kan kalle interessenter, folk som bryr seg og som vil være med å forme framtidens Egypt.

Dette foregår ikke lenger på samme måte som den gang en gruppe menn møttes på Eidsvold I 1814. Og det er jo unektelig et paradoks at dagens politiske prosesser, er de samme som en skapte med Eidsvolds-mennenes teknologi, selv om mulighetene for andre representative ordninger og også direkte demokratiske prosesser der vi alle får anledning til å bidra underveis i prosessen, nå er helt annerledes enn bare for 5 – 10 år siden.

Parallellen mellom Egypt og dagens skole minner om at skolen også styres av et regime. Det er bestemt fra oven hva som skal læres, hva de skal kunne, dels også hvordan det er lovlig å arbeide. Når skolen bestemmer at eksamen skal være på papir, eller på PC uten nettilgang, er dette bestemmelser som har med mulighetene for effektiv kunnskapsutvikling å gjøre.

I dag vil en effektiv arbeidsform innebære at en deler dokumenter med andre studenter og interessenter, feks via google docs, Dropbox eller lignende. Bokmerker/favoritter lagres gjennom delicious eller Diigo. Screencasts legger vi på slideshare og de fleste småfilmene på YouTube. Og notatene våre ligger allerede I skyen, fordi jeg bruker Evernote både på reiseMacen, kontormaskin, iPhone og iPad. Da er mine notater tilgjengelige over alt hele tiden.

Det som skrives utvikles først gjennom Mindmanager, og eksporteres siden til et lineært leseformat, som feks Word. Selv har jeg skrevet en hel bok på denne måten, og kan ikke tenke meg andre arbeidsformer.

Ideer, refleksjon og digitale ressurser deles gjennom Facebook og Twitter, og mer komplekse spørsmål får vi svar på gjennom Quora. Og trenger jeg en kjapp innføring i et nytt emne, er jo Wikipedia svært så bra da. Av wikipedia blir en wikismart.

Problemet er at dagens unge ikke lærer å arbeide på denne måten, hverken på skolen eller på universitetet. Da jeg foreleste på NTNU sist, så jeg 4 PCer blant 50 studenter. De andre satt på samme måte som jeg selv gjorde i siste halvdel av forrige århundre, dengang vi ikke hadde hørt om internett en gang.

Når så de lokale lederne ikke er kjent med det digitale nettsamfunnets arbeidsformer og muligheter, teknologier og tjenester som nå har skapt relativt fredelige revolusjoner I 2 land, er det ikke rart de tyr til samme løsninger som diktatorene.

De slår av de digitale tjenestene, vender blikket tilbake til papiret og blyanten, eller til den pedagogikken som ble skapt i industrisamfunnet, og som fremdeles dominerer norsk skole. Hvem skal skape revolusjonen i klasserommet? For den trenger vi også!

13 kommentarer

Filed under læring, refleksjon, Skole, sosiale nettverk, tjeneste, web2.0

Egypt og komptanse for sosiale medier

g76h.jpg

Det har gått noen år siden Howard Rheingold skrev Smart Mobs, boken om hvordan vi kan koordinere ulike oppgaver ved hjelp av teknologi. Den gangen visste vi knapt hva sosiale medier var, men Rheingold var ikke helt uvitende, siden han allerede også hadde skrevet bok om The Virtual Society. Han var den første til å sette navn på fenomenet virtuelt samfunn.

De siste årene har han brukt til å bygge kompetanse på hvordan ny teknologi endrer ulike sider av samfunnet. Han har undervist kurs i Digital Journalism på Stanford og i Digital litteracy på UC Berkeley. Han har hatt utviklingsprosjekter i ledelse av digitale læreprosesser finansiert av McArthur Foundation, og nå skriver han bok om Social media litteracy. Selvsagt bruker han disse mediene til research for boka, foredragene han holder og også sin egen undervisning som han har etablert i hagen fra hjemstedet Mill Valley, et par steinkast nord for Golden Gate og San Francisco.

De siste dagenes hendelser fra Egypt og tidligere fra Tunis, byr på mye interessant stoff for dem som er fasinert av hva sosiale medier skaper av endringer og vilkår for endringer. Mange mente at den store utbredelsen av Facebook ga grunnlag for en relativt fredelig endringsprosess i Tunisia, og selv om vi ennå ikke har sett utgangen i Egypt, er det liten tvil om at sosiale medier betyr enormt mye i denne sammenhengen. NYT setter søkelys på dette i en egen artikkel.

Rapporter fra hendelsene i Egypt kommer fra et stort antall kilder, og her er et utdrag av en melding som ble sendt på epostlisten til Association of Internet Researchers (AOIR).

Good morning AoIRs,
As I am glued to the #jan25 twitter feed for a week now, I thought I’d share
with you some of the technology related photos and tweets that drew my
attention.
I wondered how Egyptian bloggers and tweeps keep updating from the square
without their phone battery dying. It seems they found a solution to charge
their phones on site, this picture was tweeted yesterday:
http://yfrog.com/h4qeebnj
Another tweep mentioned that many of the protest signs in Tahrir square
carry the logos of Facebook and Twitter as Egyptians are aware of the role
of these platforms in the protest. I haven’t seen a picture of such a sign
and if anyone has it I’d love the reference, but this was tweeted yesterday:
http://www.mylinksmyads.com/link/ag1teXR3ZWV0c215YWRzcisLEgRMaW5rIiE3Mjk0MDI0MSNodHRwOi8veWZyb2cuY29tL2gzZzc2aGoM
Apparently it says «we thank you facebook youth of Egypt». I’ve heard this
reference to the new generation of Egyptian youth as «the facebook youth» on
a few occasions during this week.
To those of you interested in language, discourse and humor: twitter saw
around 5 fake accounts of Hosni Mubarak, some are really very funny and kept
the humor going even in the darkest hours of the clashes on Wednesday and
Thursday. See: @TheReal_Mubarak @GMubarak @HosniMobarak @NotHosniMubarak
@presidenthosni
Also, some of tweets that were retweeted during the first days of the
uprising were using the language of social media to express the events. The
ones I collected were:
@samihtoukan: The People just ousted Mubarak as the mayor of Egypt on
@foursquare #jan25 (via @Mayousef)
@tsweden: BREAKING: Hilary Clinton ‘unfriends’ Hosni Mubarak on Facebook.
@kshaheen: Mubarak to change his facebook relationship status with egypt to
«it’s complicated»
@SarahZaaimi: a twitter user: Are they any anti-mubarak apps available for
the iphone?
Enjoy, Carmel Vaisman
http://www.absolutecarmel.com
Twitter @carmelva

Det vi ser i slike eksempler er eksempler på delekulturens mest avanserte samhandlingsform, kollektive handlinger. Hvis vi kan tenke oss at bare å dele våre egne bokmerker/favoritter med andre er den aller enkleste formen for samarbeid (det kan vi enkelt gjøre via Delicious) og at kollektive handlinger, som krever at vi tilpasser oss andres arbeidsmåter, verdier, holdninger og handlinger for å oppnå noe sammen, er den mest avanserte formen, er det også klart at kollektive handlinger har størst potensiale til å skape endringer i samfunnet.

Det er nesten fristende å si at den gruppen som greier å bli størst på kollektive handlinger blir styrende i samfunnet. De politiske partiene har utviklet egne måter å organisere for kollektive handleringer på.l Dels heter det partipisk, der dissidenter må underordne seg ledelsens valgte handlingsalternativer og dels heter det verdibasert ledelse. Hvilket vil si at vi velger det som partien står for og er solidariske med verdiene til dette.

I ulike organisasjoner er vi solidariske med organisasjonens formål, og selv om det kan være ulike syn på de veivalgene som gjøres, vil enkelte handlingsalternativer bli oppfattet som illojale.

Da Torres gikk fra Liverpool til Chelsea i begynnelsen av februar 2011, var det mange som oppfattet han som illoyal, og noen gikk til og med så langt at de brente den tidligere Liverpool-drakten hans. Hva de ikke hadde fått med seg er at fotball er en av de mest kommersielle sportslige aktivitetene som finnes og at her er det ”money talks”, hvilket Liverpool selv demonstrerte til fulle da de skulle kjøpe Torres`etterfølgere. Sjekk diskusjonene på Facebook.

Sosiale medier legger til rette for kollektive handlinger, og både Twitter og Facebook har spilt viktige roller i endringsprosessene i Egypt. I skrivende stund er det uvisst hva som blir resultatet, Mubarak vil ikke trekke seg nå, men er under sterkt press.

Også det hjemlige kongehuset har på en ufrivillig måte havnet i konflikten, fordi Dronning Sonja ga Ibsenprisen til fru Mubarak. Digitale medier glemmer ikke. Det som en gang er publisert i ett eller annet digitalt nettverk blir ikke borte, og sett i lys av alle tabbene som gjøres i så måte, er det på tide at flere utvikler den nødvendige kompetansen for det digitale nettsamfunnet.

Det er dette Howard Rheingolds neste bok handler om, Social Media Litteracy. Og mens vi venter på den, kan vi jo bare reflektere over hva som skjer både her hjemme og andre steder i verden. Det er liten tvil om at sosiale medier endrer handlingsrommet vårt, at de påvirker utfallet av både små og store saker i verden, og at vi må forstå nettverkenes handlingslogikk om vi skal forstå hva de sosiale nettverkstjenestene egentlig betyr i samfunnsutviklingen.

Og mens opposisjonen i Egypt raskt lærer hvordan sosiale medier fungerer, kjøper the establishment i Egypt hjelp fra PR-bransjen og kjører The Influence Game. Gjett hvem jeg tror vinner?

5 kommentarer

Filed under refleksjon