Monthly Archives: april 2015

Nettbrett eller ikke…

Innlegget mitt i Klassekampen har tydeligvis skapt engasjement på flere fronter, her fra NRKs Ytring. De fleste ser imidlertid ut til å ha glemt at jeg stilte spørsmål ved om det er smart å bruke 700 millioner for å øke lærertettheten i skolen når forskere sier at dette ikke vil ha noen effekt på læringsutbyttet. Så nevnte jeg som eksempel på hva en kunne få for årets 200 millioner kroner og da trakk jeg frem iPad til alle førsteklassinger og vel så det.

Dette siden blitt til at jeg ville ha færre lærere og iPad i stedet, at barn vil bli som små roboter og nå at jeg er i mot skriftforming med penn eller hånd.

La meg si det en gang til: jeg er for variasjon!

Jeg er for at barn skal bevege seg mye, at de skal lære språk og matematikk gjennom gym, forming og ulike sosiale aktiviteter. Og jeg er ikke imot papir.

Da jeg begynte på skolen fikk vi ikke lov til å skrive med kulepenn, fordi det ødela håndskriften. Derfor måtte vi bruke penn, blekk og blekkhus og trekkpapir. Hadde skolens mest konservative krefter fått bestemme, hadde vi vel hatt papyrus og blekkhus ennå.

Vi lever altså i 2015, en tid da store deler av samfunnet er digitalisert. Flyet du flyr styres av roboter, flyverne håndterer det gjennomsnittlig 3-5 min av flytiden. Snart får du biler som kjører uten sjåfør, de er allerede godkjent for bruk på veiene i England. 3D-printere står i ferd med å endre produksjonen av varer fullstendig. Du kan få 3D-printet hus, fiolin, våpen, bil og sykkel, mat og mye annet. Spotify og Netflix har revolusjonert måten musikk og film distribueres og konsumeres på. Og sosiale medier har inntatt hverdagen som plattformer for sosial samhandling. Og så har vi en diskusjon om det er smart å bruke iPad i skolen?

Hvis barn bruker for mye iPad hjemme er det foreldrenes ansvar, ikke skolen. Og bruk av nettbrett i skolen betyr jo ikke at en ikke kan skrive med fingrene eller penn, tvert i mot. En kan skrive både med fingrene, med penn og med tastatur. En kan diktere teksten og få den skrevet og opplest etter at den er diktert.

Vær så snill og vis meg den forskningen som viser at dette ikke gir minst like godt læringsutbytte som å forme bokstavene på papir med blyant. Slik forskning har jeg ikke sett.

Problemet med mange som har ytret seg etter min kronikk er at de er ideologisk fundert og ikke forskningsbasert. Jeg mener vi trenger seriøs forskning for å finne ut hvordan vi kan bruke ny teknologi som nettbrett for å skape bedre leseopplæring. Og her kommer grunnlaget for min kronikk inn. Regjeringen bruker 700 millioner kroner til all utdanningsvitenskapelig forskning gjennom Finnut-programmet i Forskningsrådet i løpet av 10 år, like mye penger som de i et budsjettforlik med KrF pøser inn for å øke lærertettheten i skolen. Dette er ideologisk drevet, på samme måte som mye av kritikken mot kronikken min. Vis meg forskning som sier at jeg tar feil!

11 kommentarer

Filed under refleksjon