Tag Archives: skoleutvikling

Isaac Asimom om læring – The Fun They Had

For veldig lenge siden hadde jeg stor sans for science fiction og fantasy. Lord of the rings ble lest på en helg, etter at Hobbiten var fortært først. Mange bøker og noveller har gjort inntrykk, kanskje først og fremst av Asimov. Nightfall er en klassiker, og det samme er The Fun They Had. Denne siste handler om to barn som er på loftet og roter i noen gamle esker. Så finner de plutselig en gammel skolebok. Og de begynner å reflektere over hvordan læring foregikk i gamle dager.

En interessant side ved dette er også hvordan Asimov tenkte seg framtidens læresituasjon. I god Asimovånd (han skrev tross alt I Robot) er lærerens selvfølgelig en robot. Også i det framtidige samfunnet har de lekser. En morsom sak handler om hvordan leksene leveres inn til læreren. Det skjer i «leksesprekken» – leksen mates rett og slett inn i den mekaniske læreren.

Novellen er interessant på mange måter. Først som grunnlag for refleksjon om dagens pedagogiske praksis. Dernest som refleksjon over hvor ubrukelig den tids ide om framtiden kom til å bli i praksis. I tillegg er det en interessant refleksjon over hvor vanskelig det er å tenke seg at oppgaver kan utføres i en annen organisatorisk setting eller sammenheng (må vi ha skoler for å lære?) og med helt andre prosesser enn vi ser i dag.

Les og diskuter. Etter hva jeg forstår er denne novellen et godt utgangspunkt for å reflektere, diskutere og skrive mer om saken.

1 kommentar

Filed under læring, refleksjon, Skole

Spill og virtuelle verdener

June Brevik har reflektert over hva deltakelse i ulike virtuelle verdener kan føre til. Hun har tenkt mange av de samme tankene som meg, og vi er ikke alene. Ved Stanford har de et stort forskningsprosjekt som jeg har skrevet om tidligere, men hvor finnes forskningen som forener virtuelle verdener og læring i skolesammenheng? Den er nok der ….

Legg igjen en kommentar

Filed under refleksjon, Skole

Beste praksis for produksjon av eKurs

Campus Technnology har en artikkel der de tar opp beste praksis i etablering av eKurs. Hovedpoenget er at dette er en helt annen pedagogisk genre enn tradisjonell universitetsundervisning. Prøver du å flytte forelesningen ut på nettet, kommer det til å gå galt, -i den forstand at du ikke lager undervisningsmateriale som er optimalt tilpasset nettbruk.

For eksempel bør nettbaserte kurs tilrettelegge for følgende typer kommunikasjon

  • Student-to-content interaction, which pertains to the ease with which students can access new concepts and interact with the learning material.
  • Student-to-student interaction, such as communication via instant message, chat, and message boards.
  • Student-to-instructor interaction, involving everything from ePortfolios to messaging.

I mine wiki-leverte kurs ivaretas dette på forskjellige måter. Du kan se eksempel på det i kurset eGovernment.

Interaksjon med innholdet ivaretas gjennom å bruke nettbaserte tekster, wiki som forbedres eller skapes av deltakerne. Student til studentinteraksjon gjøres gjennom blogger og kommentarer på andres blogger, samt ved diskusjonssiden i wikien. Det kan du se et eksempel på her, der deltakerne diskuterer om en video skal være del av teksten de skriver sammen til eksamen eller ikke. Og i eksamenswikien, der 30 personer sammen skal skrive en tekst, der finner en det kanskje beste eksempelet på samarbeid mellom studentene. Mens student-lærerkontakt ivaretas gjennom spørsmål-svar-sider, gjennom epost/telefon og på disse kursene særlig gjennom fysiske samlinger. Dette er altså mer et eksempel på det som kalles blended learning enn på et rent nettbasert kurs.

Jeg arbeider imidlertid med å gjøre disse kursene mer egnet til full leveranse over nettet, men det tar utrolig mye tid å få til i praksis. Derfor er det kanskje ikke på lufta før til neste år.

1 kommentar

Filed under Skole, web2.0

Skoleutvikling i takt med elevenes utvikling

Dette er tittelen på foredraget som jeg holder på Skoleforum i dag. Budskapet tar denne gang utgangspunkt i Malin Albrectsen Mate, som går på VGS og holder åpningsforedraget på konferansen. Hun har en drøm, en drøm om at skolen i 2015 er et kreativt verksted med høy kompetanse for alle. Og den drømmen deler jeg. Men vi er kanskje uenige om at løsningen først og fremst er mer penger til skolen. Uten en holdningsendring, nye arbeidsprosesser og en reorganisering av læreprosessen, endret lærerrolle der læreren framstår som en tydeligere leder, tror jeg ikke det hjelper med mer penger. Men det er det kanskje noe som er uenig i?

Se det hele her

1 kommentar

Filed under Skole