Monthly Archives: april 2008

Når lærere lærer

Via Jan Arve Overland fant jeg igjen denne kronikken fra Dagbladet om Når lærere lærer -.
Her argumenteres for en konstruktivistisk tilnærming til etter- og videreutdanning for lærere, både av ideologiske og mer pragmatiske årsaker. Det siste fordi det rett og slett virker bedre. Tankene er helt i tråd med min egen refleksjon, noe du finner eksempel på i dette foredraget. Jeg tror ikke dette gjelder bare for lærere, og forsøker å implementere et konstruktivistisk læringssyn i alle mine kurs som omhandler etter- og videreutdanning. Derfor legges alle kursene åpen ut på nettet, de kjøres på en wiki, alle deltakerne må blogge der de blir tvunget til refleksjon om ulike sider ved egen praksis osv.
Min erfaring er at det skaper mer engasjerte deltakere og bedre læringsutbytte. På avslutningen av siste kurs ba jeg alle deltakerne angi hvor inspirerende kurset og læringsformen hadde vært, og avgi stemme på mVote. Og her er resultatet:

moz-screenshot-15

Du kan forøvrig bruke mVote selv også. Enkle avstemninger er gratis og enkle å gjennomføre på mobilen.

Legg igjen en kommentar

Filed under læring, mobil, refleksjon, Skole

Kan barn lære et fag helt alene?

Og kan de til og med greie å gjennomføre hele skolegangen opp til ungdomsskolealderen alene? Det er noen av problemstillingene Sugata Mitra, som jeg traff i Bergen under Itslearnings brukerkonferanse tidligere denne måneden. Du finner et kort sammendrag av Mitras foredrag på TV2, og en omtale av hans prosjekt på Hole-in-the-imageWall. 

 

Hans historie var fasinerende, og viser at selvorganisering som prinsipp kanskje kan brukes i en hel rekke sammenhenger der vi ikke trodde det var mulig. Ett av spørsmålene han stilte seg var om det var mulig å lære seg et vanskelig fag på et språk du ikke behersker, derfor testet han om indiske barn kunne lære seg bioteknologi på engelsk. Svarene han fikk var svært overraskende!

Hva kunne vi oppnådd ved å bruke noen av mekanismene han oppdaget i norske sammenhenger? Ka du trur?

1 kommentar

Filed under læring, refleksjon, Skole

Telecruise – hva skal vi med mobilt bredbånd?

, bredbånd

Jeg skal på Telecruise med blant annet Teleavisen. Sammen med blant annet Baksaas, Siv Jensen og Grande Røys skal jeg få anledning til å diskutere blant annet mobilt bredbånd.

Teleavisen skriver

Mobilt bredbånd
Vi ser bare den spede begynnelsen på mobilt bredbånd. I løpet av 2-3 år vil hastighetene kunne komme opp i 20-100 Mbit/s hvis selskapene lever opp til sine løfter om kommersialisering av blant annet LTE. Da oppstår helt nye mobilitetsperspektiver.
Vil vi få et nytt kvantesprang for menneskelig mobilitet på linje med det mobil tale har gitt oss? Vil mobilt bredbånd bli så billig og kraftfullt at det blir en reell erstatter for ADSL? Hvilke bransjemessige konsekvenser vil dette medføre?

Det er ikke enkelt å svare, men deltakerne i sesjonen med professor Arne Krokan fra NTNU i spissen vil belyse problemstillingene og helt sikkert gi oss et litt bedre fundament for veien videre.

Mitt fokus er tenkt å byggerpå følgende premisser: Vi har for en stor del teknologiene tilgjengelige, men har vi skønt hvordan vi vil bruke dem og til hva? Og har leverandørene bidratt nok til å skape klarhet om hva de ulike tjenestene koster i bruk og er forretningsmodellene til operatørene hensiktsmessig med tanke på å skape tjenster for allmennheten? Det er hos brukerne svaret ligger, ikke hos teletilbyderne. Og vi ser endrede bruksmønstre med en gang for eksempel håndsettene endrer karakter og egenskaper. iPhonebrukere er mye mer på nett enn eiere av andre mobiltelefoner. Er det noen som har gode momenter å bringe til torgs i debatten?

image

Legg igjen en kommentar

Filed under mobil, refleksjon

Aviser annonserer på Adwords

I dag fant jeg for første gang en annonse til en redaksjonell annonse i NYT i Googles annonsesystem. Spørsmålet for avisene er jo hvordan de skal skaffe lesere til alt materialet som ligger i databasene. Hvordan profittere på the long tail? Svaret for mange har vært å selge tilgang til arkivet som betaltjeneste. Men New York Times gjør det annerledes, de annonserer på Google og får dermed posisjonert artikler som er relatert til det redaksjonelle stoffet som du allerede ser på gjennom annonsene. Smart. Og snart får du mulighet for å gjøre det samme på TV.

image

Legg igjen en kommentar

Filed under digital økonomi, emarketing

Mobilitet – sosiologi og teknologi

Når sosiologer skriver om mobilitet snakker de enten om flytting eller om sosial mobilitet, at folk endrer sosial klasse eller tilhørighet. Den store klassereisen er for eksempel betegnelsen på at mange mennesker går fra å være «helt vanlige» til å ta steget opp ett hakk. Eksempler på slike klassereiser finner du i både Fredriksen og Røkke og andre som har gjort det bra økonomiske og materielt i livet.

Men når teknologene snakker om mobilitet handler det om mobile tjenester og at folk er i bevegelse når de bruker tjenestene. Mobileactive.org er

… a global network of people (and their tools, projects, and resources) focused on the use of mobile phones in civil society. We:

  • expand access to knowledge, ideas and experience about the use of mobile technology;
  • reduce learning costs for civil society organizations;
  • accelerate the use of effective tactics in campaigns; and
  • provide a comprehensive platform for data on mobile projects and mobile use around the world.

Du kan følge bokmerkene dere på Del.iciou.us/mobileactive, eller lese om dem i The Economist. MobileActive har også en wiki  der du for eksempel kan lære hvordan du lager effektive «social marketing» tekster.

Hva er nytten av slike tjenester? Etter mitt syn kan de bidra til å skape et mer demokratisk samfunn ved at flere mennesker kan få delta i ulike samfunnsdebatter, for eksempel via mobiltelefonen. Så er spørsmålet: Hva er verdien av at flere ytrer seg? Kanskje også folk som er dårlige til å uttrykke sine meninger og som kanskje er mest ute etter å slenge dritt om naboen? Jeg tror at også disse i det lange løp vil finne andre uttrykksformer og kanskje delta i andre typer diskusjoner, når de altså blir vant til formen og til tematikken. Dersom alle sosiale sammenheng du har deltatt i tidligere er over-gjerdet-diskusjoner, er det dumt å forvente at en skal kunne bli en kompetent samfunnsanalytiker, bare fordi teknologiene tillater alle ytringer. Men MobileActive bidrar til å skape arenaer der flere kan være med, og det tror jeg i det lange løp er til det gode for en demokratisk utvikling.

Ka du trur?

4 kommentarer

Filed under mobil, refleksjon, web2.0, wiki

Sosiale effekter av dataspill

En artikkel av Karen E Dill om The Influence of Video Games on Youth : Implications for Learning in the New Millennium, som jeg ble oppmerksom på via Øystein Johannesen, går gjennom forskning der ulike effekter dataspill kan ha på ungdom analyseres. Hun finner at en rekke studier viser at det å spielle aggressive og voldelige dataspill fremmer aggressiv atferd, fiendtlige holdninger og et aggressivt tenkesett, mens spill med et mer positivt innhold skaper positive effekter. Som eksempel viser hun hvordan bruk av dansespill kan bidra til at overvektige barn blir mer aktive og dermed går ned i vekt.

Det er interessant å se hvordan hun knytter Skinners sosiale læringsteori til dataspillene ved at mekanismene for forsterkning er svært effektive. Dermed blir også denne typen spill effektive som læringsarenaer.

Hun diskutere også i hvilken grad dataspill er avhengighetsskapende, men enda mer interessant er diskusjonen om ulike negative sosiale effekter av spillene. Særlig gjelder dette spill som har voldelig innhold, der hun finner at det er en signifikang sammenheng mellom aggressiv opptreden i spillene og aggressiv atferd i sosiale situasjoner in real life. Denne atferden kan for eksempel bestå i at en overhører andres synspunkter og turer fram med sin egen agenda, viser lite empati for andres situasjon og utvikler negative holdninger til grupper som kan være framstilt på stereotypiske vis  i spillene. Siden det er nesten bare gutter som spiller slike spill, er kjønnseffektene spesielt interessante. Flere studier viser at kvinner er underrepresentert og rollemodellene er stereotypiske i spillene. Det samme gjelder til en viss grad ulike minoriteter. For eksempel har en funn at mannlige Afroamerikanere ofte framstår som «gangstas og thugs wyo are more likely to use guns» enn andre karakterer.

Nye studier  viser også at de som spiller voldelige dataspill oftere reagerer med mindre empati overfor virkelige voldelige hendelser. Det er også forhold som tyder på at denne effekten kan være langvarig dersom det er svært unge personer som spiller slike spill, noe som henger sammen med måten hjernen utvikles på. Dermed ser denne forskningen ut til at det faktisk kan skapes varige spor som enten kan fremme positiv eller negativ atferd i ulike sosiale situasjoner som en kommer opp i seinere i livet.

Artikkelen konkluderer med at videospill kan «cause negative social effects», men at de også kan være svært gode læremidler. Derfor bør vi forske mer på effektene av dataspill. Hvordan skal vi utnytte disse til å fremme de gode egenskapene i menneskene, og bli mer bevisst hvordan vi kan hindre mulige negative effekter. Hvilken effekt har det for eksempel å diskutere de «skulte» ideologiene i spillene? Å analysere de ulike rollemodellene, hvilke verdier og holdninger de representerer, og ikke minst hvilke holdninger som ulike 1.persons skytespill (som er svært populære hos gutter) representerer.

Er det forskjell dersom oppdraget er å befri en gruppe mennesker fra terrorister, sammenlignet med om en invaderer et annet land eller opptrår ubehøvlet og aggressivt i et bilspill? Og er det en parallell til diskusjonen om bruk av styrker i det norske forsvaret? Er det mer akseptabelt at nordmenn deltar i FN-styrker enn i styrker organisert av NATO? Er det hensikten med operasjonen som er avgjørende for om den er sosialt akseptabel eller er det den aktuelle atferden? Her er mye stoff for videre forskning, og artikkelen som denne posten har utgangspunkt gir en interessant innfallsvinkel til problemstillingen.

1 kommentar

Filed under dataspill, refleksjon, Skole, sosiologi

Sosiologi i det 21. århundre

image MIT medialab har et interessant prosjekt om Reality Mining. De har listet opp en rekke interessante forskningsprosjekter, der altså utviklingen av det nye århundrets sosiologi og organisasjonsformer er en av dimensjonene. Blant problemstillingene de utforsker er .

  • How do social networks evolve over time?
  • How entropic (predictable) are most people’s lives?
  • How does information flow?
  • Can the topology of a social network be inferred from only proximity data?
  • How can we change a group’s interactions to promote better functioning?

Det er mange interessante sider ved dette programmet. Og bruken av nye teknologier til å samle nye typer sosiologiske data er en av de interessante sidene. I denne artikkelen i Technology Review kan du blant annet lese om hvordan iPhone og ulike sensorer i denne kan bidra til å skape helt nye typer data og innsikt i sosiale nettverk. De skriver

… with the right software, built-in hardware such as accelerometers, light sensors, a GPS, and the phone’s own microphone could provide contextual clues about people’s activities and behaviors. A sensor-enabled phone could feasibly help monitor your exercise habits, keep track of an elderly relative’s activities, and let your friends and family know if you’re available for a call or instant-messaging conversation. It could even provide insight into social networks.

En annen interessant side ved prosjektet er åpenheten rundt datasettene. Du kan laste ned prosjektets data og kjøre dine egne analyser på dem. Dette gjelder data samlet inn vha mobiltelefoner, og du kan også laste ned applikasjonene som gjør det mulig å samle inn denne typen data.

MIT signaliserer her en åpenhet som ikke er vanlig blant samfunnsforskere, men som er helt i tråd med ideer om crowdsourcing, og utviklingen av delekultur som en særlig finner innen deler av datamiljøene.

Hva kommer en slik utvikling til å bety for samfunnsfagenes utvikling? For måten vi som samfunnsforskere arbeider på? Hvem vi arbeider sammen med, hvem vi publiserer med og hvor? Her er mange nye spørsmål å ta stilling til. Ka du trur?

Legg igjen en kommentar

Filed under metode, mobil, refleksjon, sosiologi

Howcast – mye rart å lære om

image På Howcast kan du lære hvordan du kan få Green Card i USA ved å gifte deg med en amerikaner. Punkt for punkt får du ramset opp hva du må gjøre, og du får gode tips om hvordan du bør håndtere vanskelige situasjoner underveis. Howcast er selvsagt designet for at du skal kunne dele dine gode tips om ulike forhold i livet med andre som trenger din visdom. Ligner det ikke litt på skole? Slik konstruerer du en rettvinklet trekant eller slik tester du en væskes surhetsgrad.

Nederst i artikkelen om oppholdstillatelse kan du også lese om hvor utbredt falske ekteskap er: A study in the 1980s suggested up to 30% of all green card marriages were fraudulent.

Legg igjen en kommentar

Filed under refleksjon, Skole

Lenkesamling: Top 100 Tools for Learning 2008

Top 100 Tools for Learning 2008 er en interessant samling av ressurser på nett for folk som arbeider med undervisning og læring. Listen er blitt til ut fra anbefalinger fra 155 personer som arbeider med læring. Jeg har faktisk brukt samtlige av de 20 første verktøyene. Firefox er skiftet ut med Flock, som fungerer mye bedre når en også arbeider gjennom sociale nettsamfunn. Av de neste 30 på lista bruker jeg regelmessig 13 av verktøyene, mens det blir litt tynnere når en kommer enda lenger ned på lista. Jeg har sett flere slike samlinger av verktøy, og håper noen kan bidra med lenker til noen av samlingene i kommentarfeltet.

Tags: , ,

Legg igjen en kommentar

Filed under refleksjon

Skoleutvikling i takt med elevenes utvikling

Dette er tittelen på foredraget som jeg holder på Skoleforum i dag. Budskapet tar denne gang utgangspunkt i Malin Albrectsen Mate, som går på VGS og holder åpningsforedraget på konferansen. Hun har en drøm, en drøm om at skolen i 2015 er et kreativt verksted med høy kompetanse for alle. Og den drømmen deler jeg. Men vi er kanskje uenige om at løsningen først og fremst er mer penger til skolen. Uten en holdningsendring, nye arbeidsprosesser og en reorganisering av læreprosessen, endret lærerrolle der læreren framstår som en tydeligere leder, tror jeg ikke det hjelper med mer penger. Men det er det kanskje noe som er uenig i?

Se det hele her

1 kommentar

Filed under Skole